Wwft-check

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vereist dat makelaarskantoren een klantonderzoek uitvoeren, ook bekend als de Wwft-check. Dit onderzoek is bedoeld om de identiteit van cliënten te verifiëren en ongebruikelijke transacties op te sporen. Het doel is om de integriteit van vastgoedtransacties te waarborgen en bij te dragen aan het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.

Voor de naleving van de Wwft vragen makelaars vaak om specifieke documentatie en gegevens om de identiteit van cliënten te verifiëren en ongebruikelijke transacties te traceren. Dit draagt bij aan de integriteit van vastgoedtransacties en helpt bij het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.

Het verstrekken van deze gegevens is cruciaal om te voldoen aan wettelijke vereisten en om een vlot verloop van het verkoop- of aankoopproces te verzekeren. De Wwft-check is een standaardprocedure die wordt uitgevoerd om de veiligheid en integriteit van onze diensten te waarborgen, en om te voldoen aan de geldende regelgeving. Het is een essentiële stap om transacties op een rechtmatige en veilige manier af te handelen.