Taxaties

Bij van Geffen makelaardij voeren we taxaties uit van topkwaliteit in Gorinchem en omstreken die voldoen aan de hoogst gestelde normen. Onze taxatierapporten zijn betrouwbaar en nauwkeurig en bieden een duidelijk beeld van het getaxeerde. We zijn aangesloten bij gerenommeerde instituten zoals het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), en VastgoedCert. Onze taxaties voldoen aan de strenge eisen van de EVS - European Valuation Standard. Deze taxaties zijn essentieel voor verschillende situaties, waaronder financieringen.

Bij het taxeren van een woning gaan we verder dan alleen een oppervlakkige waardebepaling. Onze taxateur start met een uitgebreid vooronderzoek, gevolgd door een grondige inspectie van de woning. We evalueren zorgvuldig verschillende aspecten, zoals de bouwkundige staat, afwerking, voorzieningen, en de huidige marktomstandigheden. Het maken van foto's van diverse ruimtes is essentieel voor de validatie van het rapport. Zo zorgen we voor een gedegen en nauwkeurige taxatie.

De marktwaarde komt bij een taxatie tot stand door nauwkeurige berekeningen en vergelijkingen met soortgelijke objecten die zorgvuldig zijn geselecteerd door de taxateur. Het NWWI levert modelwaarden op basis van vergelijkbare objecten, wat helpt om de vastgestelde waarde te onderbouwen. Zodra het rapport is afgerond, wordt het ter validatie ingediend bij het NWWI. Kwaliteit en precisie staan centraal in elke fase van dit proces, wat zorgt voor een betrouwbaar en gedegen taxatierapport.

Professionele taxatiedienst Als taxateurs binnen de 'wonen'-kamer zijn onze bevoegdheden beperkt tot objecten met een woonbestemming. We taxeren binnen een straal van 20 kilometer (hemelsbreed) van ons kantoor, waardoor we een nauwkeurige beoordeling kunnen garanderen binnen ons werkgebied.

Om volledige objectiviteit en onafhankelijkheid te waarborgen, vragen we vriendelijk om geen invloed uit te oefenen op onze taxateurs tijdens het taxatieproces. Dit zorgt ervoor dat elke taxatie eerlijk en betrouwbaar wordt uitgevoerd, zonder externe beïnvloeding.

Voor een volledige taxatie is het van belang dat alle ruimtes van de woning tijdens de inspectie toegankelijk zijn, inclusief bijvoorbeeld de kruipruimte. Tijdens de fysieke inspectie maken onze taxateurs foto's van de kamers en doorloopruimtes van de woning. Het is essentieel om deze foto's te nemen, aangezien het ontbreken ervan de validatie van het rapport kan belemmeren.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen we een hoogwaardig taxatierapport leveren dat voldoet aan alle vereisten en normen, wat resulteert in een betrouwbare taxatie.

Het is gebruikelijk dat voor een vlotte en nauwkeurige taxatie enkele documenten vooraf worden verstrekt. Deze kunnen de taxateur helpen om voorbereid te zijn op de fysieke inspectie. Hier is een lijst van de gebruikelijke documenten die we nodig hebben:

 • Bouwtekeningen: Indien beschikbaar, plattegronden en bouwtekeningen van de woning.
 • Eerdere taxatierapporten: Eventuele eerdere taxatierapporten kunnen nuttig zijn.
 • Informatie over eventuele verbouwingen: Documentatie over uitgevoerde verbouwingen of renovaties aan de woning.
 • Koopovereenkomst (niet ouder dan 6 maanden)
 • Eventueel het energielabel
 • Bouwkundig rapport indien beschikbaar
 
Aanvullende documenten voor appartementen:

Splitsingsakte met bijbehorende tekeningen • Wijzigingen op de splitsingsakten met bijlagen • Reglement van splitsing • Huishoudelijk reglement • Documenten van de Vereniging van Eigenaren (VvE), waaronder:

 • Uittreksel Kamer van Koophandel (KvK)
 • Laatste balans
 • Laatste begroting
 • Laatste en voorlaatste notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV)
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Polis opstalverzekering
 • Laatste afschrift van VvE bankrekeningen
 

Door deze documenten vooraf te ontvangen, kunnen we ons taxatieproces efficiënter en effectiever uitvoeren.

Neem contact met ons op.